Дом Аеро Клуба Краљевине Југославије

Средишња Управа Аеро-клуба у Београду срећним стицајем околности и марљивим настојањем успела је да оствари своју жељу – подигне свој дом.
Није потребно наглашавати шта је значило да једно друштво има свој дом, нарочито за Аеро-клуб када је у питању развој и напредак цивилног ваздухопловства у земљи. Дом Аеро-клуба требало је да буде стециште свих ваздухопловаца и пријатеља ваздухопловства, место целокупног деловања свих који су допринели и ширили свест о цивилном ваздухопловству.
После прибављених новчаних средстава из разних извора: помоћ војске, донације,клупских чланарина итд. приступило се конкретној реализацији. Комисија за изградњу је дошла до закључка да ће земљиште на углу Узун Миркове и Краља Петра улица највише одговарати изградњи дома.
Након куповине земљишта за тадашњих 2.007,984 динара, јула 1932 године је почела изградња дома по арх.пројекту резервног хидро-пилота Војина Симеоновића.
Одбор за изградњу је приликом израде коначних планова захтевао да се посебна пажња посвети удобности, лепој обради и репрезентативном карактеру зграде.
Израдом планова пројектант је у приземљу предвидео изградњу радњи са припадајућим канцеларијама и магацинима у сутерену. Поред тога, два улаза за станове и трећи намењен само за приступ свечаним просторијама. У полуспрату су предвиђене радне просторије Аеро-клуба, као и један број таквих просторија за издавање.

Цео први спрат је изграђен у репрезентативне сврхе као седиште једног одељка Аеро – клуба под називом Аеро Серкл. На осталим спратовима, другом, трећем и четвртом, изграђени су удобни и савремени станови разних величина који су предвиђени за издавање као и продавнице у приземљу.
Обезбеђен редовним и одређеним месечним приходом од издавања, Аеро-клуб је могао несметано и са више поуздања радити и испуњавати своје планиране циљеве. Највећи део радова на изградњи извршио је предузимач арх. Живадиновић.
За све време изградње дома, осим надзорног архитекте, бринуо се свесрдно о раду и Одбор за зидање дома са др Славком Шећеровим као председником.
Да би Дом Аеро-клуба и са уметничке стране имао што већег значаја и да би били упослени и ликовни уметници ради украшавања дома, уступљена је вајару Петру Палавичинију израда бронзаних орлова за бронзане фењере код главног улаза зграде. Сликару Васи Поморишцу поверена је израда великог прозора од бојеног стакла на главном степеништу, чија композиција представља Икара и Дедала.
Кости Хакману уступљена је израда уљаног портрета Њ.В. Краља Александра у природној величини за свечане одаје Аеро Серкла.

Садашњи изглед зграде