Закључак аутора

Поред важних година у развоју цивилне авијације 1935 година веома је значајна:

  • Те године је Аеро-клуб Краљевине Југославије званично променио име у Краљевски Југословенски Аеро-клуб “Наша крила”
  • Грађевински је завршена изградња Дома Аеро-клуба
  • Успостављена је доцентура за аеронаутику на Техничком факултету
  • Званично је формиран Југословенски Краљевски Академски Аеро-клуб.

    Аутор презентације је на почетку проучавања историје Ј.К.А.Аеро-клуба наишао на чудна и крајње неразумљива објашњења.

Од убеђивања друштвено признатих ваздухопловних зналаца да је поменути клуб маргиналан за историју наше авијације, да је клуб био само један од одбора који је деловао у оквиру Аеро-клуба „Наша крила” итд. Међутим, иза ТАЧНО изнетих историјских чињеница, пажљивом читаоцу биће сасвим јасно да се ради о самосталном новоствореном Аеро-клубу у држави. То потврђују чињенице да се клуб самостално и независно финансира од постојећег Аеро-клуба „Наша крила”, кумством Њ.В. Краљице Марије и доживотним председништвом новоствореном клубу Њ.Кр.Вис. Краљевића Андреја. Такође су највише државне структуре тадашње државе несебично морално и материјално стале иза формирања Југословенског Краљевског Академског Аеро-клуба.
Недвосмислено се долази до закључка да је створен нови Аеро-клуб и да је поред Аеро-клуба “Наша крила” то ДРУГИ ЗВАНИЧНИ АЕРО-КЛУБ у тадашњој држави.
Сама чињеница да је Ј.К.А.А.-клуб  новокрштен и да су кумови уз помоћ цркве освештали то ново рађање и име,  може се поуздано сматрати да је нешто новостворено. Није ми познато из којих разлога се данас историјски негира постојање другог самосталног Аеро-клуба у тадашњој држави и нашој историји? Заљубљеници  и заинтересовани појединци за историју наше авијације НИГДЕ у литератури неће пронаћи податак да су постојала два Аеро-клуба у Краљевини Југославији. Обично се само наводи да је постојао Аеро-клуб „Наша крила”. Лично претпостављам да је то намерна грешка и пропуст наших ваздухопловних историчара, настала после другог св.рата јер их тај период није интересовао из идеолошких разлога. Пошто сам велики део свог времена посветио на проналажењу и истраживању историјских докумената везаних за наведени клуб, одговорно могу тврдити да је потрошена огромна и немерљива енергија свих друштвених сегмената тадашње државе за формирање Ј.К.А.Аеро-клуба.
Када се историјски прецизно сагледају чињенице, Аеро-клуб „Наша крила” се бавио крупним државним задацима цивилне авијације као што су: организовање сарадње са FAI, проширењем делатности Аеропута, ваздухопловном индустријом итд. Све што се тицало организовања спортске авијације, спортских приредби и обуке спортских пилота је препуштено у надлежност Ј.К.А.Аеро-клуба. Стварањем овог новог клуба, подељене су надлежности рада и деловања цивилне авијавије. Цивилна авијација и њене потребе су се већ толико развиле да је било неминовно створити свежу снагу за даљи рад. Данас сва ова ваздухопловна спортска задужења обавља ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ, НЕ улазећи пуно у историју и своје наслеђе пре другог св. рата.
ЗАХВАЉУЈЕМ  се доајенима Ј.К.А.А-клуба на помоћи у прикупљеном материјалу и свим напредним људима који су заслужни за техничко-технолошки просперитет наше државе, како у прошлости тако и данас.
Коришћена литература:

Сава Микић

– ИСТОРИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 1932 ГОДИНЕ 
– ГОДИШЊАК ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 1936 ГОДИНЕ
– ЧАСОПИС НАША КРИЛА 1930-1938 ГОД.
– ПОЛИТИКА 1935 ГОД.
– ПРАВДА 1935 ГОД.
– ВРЕМЕ 1935 ГОД.

К. Антонов, Б. Цијан

-ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО 1940 ГОД.

Мр Божидар Марјановић– КРИЛА ЗЛАТИБОРА 2002 ГОД.
– ЛЕТ – ЧАСОПИС ЗА ИСТОРИЈУ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
( ИЗДАВАЧ- МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА БГД) 1998 ГОД.
– ВАЗДУХОПЛОВНИ ГЛАСНИК 1936 ГОД.