Застава Југословенског Краљевског Академског Аеро-клуба

Оригинална застава Ј.К.А.Аеро-клуба из 1935 године је упркос бурним временима од њеног настанка очувана са мањим оштећењима.
Застава је величине 93 х 105 цм.
Застава је израђена од свиле, обрубљена ресама од месинганог конца.
На средишњем делу аверса заставе је извезен грб са штитом, орао у бришућем лету и назив клуба – позлаћеним концем.
На средишњем делу реверса заставе је извезен грб са штитом, име кума и датум оснивања – позлаћеним концем.

Предња страна заставе
Задња страна заставе